Čtverec
Oktaedr
Přímka
Tetraedr
Tetragonální antiprisma
Trojúhelník

Stereochemie

Vyberte si prosím v levém sloupci požadovaný model

© Martin Mucha, Orlová 2007