Čtyřúhelníková
Čtyřúhelníková tělesně centrovaná
Hexagonální­
Kubická
Kubická plošně centrovaná
Kubická prostorově centrovaná
Monoklinická
Monoklinická základnově centrovaná
Orthorhombická
Orthorhombická plošně centrovaná
Orthorhombická prostorově centrovaná
Orthorhombická základnově centrovaná
Rhomboedrická
Triklinická

Krystalové mřížky

Vyberte si prosím v levém sloupci požadovaný model

© Martin Mucha, Orlová 2007