Adenin
Alanin
Arginin
Asparagin
ATP
Cystein
Cytosin
Fenylalanin
Fruktosa
Glukosa
Glutamin
Glycin
Guanin
Histamin
Histidin
Isoleucin
Kofein
Kyselina asparagová
Kyselina glutamová
Leucin
Lysin
Methionin
NAD+
NADP+
Prolin
Pyridoxin
Ribosa
Serin
Threonin
Thymin
Triacylglycerol
Tryptofan
Tyrosin
Uracil
Valin

TriacylglycerolModel (formát pdb)

Model (formát mdl)

Pro zobrazení modelu v prohlížeči klikněte na odkaz levým tačítkem. Pro stažení souboru klikněte na odkaz pravým tlačítkem a dejte Uložit cíl jako.

Pro pohlížení v prohlížeči doporučuji formát pdb (mdl není pluginem CHIME zobrazitelný). Pro použití v programu Rasmol doporučuji formát mdl, ve wireframe režimu se zde zobrazují i násobné vazby.

Vzorec: C55H106O6
Molekulová hmotnost: 863.4 g.mol-1
Hustota: ----- g.cm-3
Teplota tání: ----- °C
Teplota varu: ----- °C
Stav za norm. podmínek: pevná látka
Popis:
Model zobrazuje ester glycerolu, s kyselinami stearovou a palmitovou. Molekula obsahuje dva zbytky kyseliny stearové a jeden zbytek kyseliny palmitové. Obě kyseliny jsou nasycené, jedná se tedy o molekulu pevného tuku . Tuky jsou obecně estery vyšších mastných kyselin a glycerolu, jsou-li všechny vázané kyseliny nasycené, jedná se o pevný tuk, vyskytuje-li se v molekule alespoň jedna nenasycená vyšší mastná kyselina, jedná se o kapalný tuk - olej.
Datum zveřejnění: 2.11.2007

© Martin Mucha, Orlová 2007