Vyhledávání
Základní informace
Základy modelování
Prohlížeče
Dotazník
Kontakt
Administrační rozhraní

Základy 3D modelování

Problematiku modelování objektů souvisejících s chemií lze rozdělit do dvou částí. Za prvé je to modelování molekul a za druhé potom modelování ostatních (obecných) modelů. Každý typ modelování potřebuje jiný software.

Softwaru pro modelování molekul lze na internetu nalázt ohromné množství. Některé programy jsou k dispozici zdarma, jiné jen po zaplacení licenčního poplatku. Modely do této databáze byly vytvářeny v programu Ghemical. Ovládání většiny těchto programů je však velmi podobné. Většina obsahuje nabídku, z níž lze vybrat prvek, který je potřeba přidat do modelu. Dále obsahují nabídku pro změnu typu vazby (jednoduchá, dvojná, trojná). Model se pak vytváří klepáním a tažením na pracovní ploše. První atom se přidá klepnutím a další se poté navazují k už přidaným tažením myší. Není potřeba dávat si pozor na geometrii vytvářené molekuly. Většina programů obsahuje funkci pro její optimalizaci. Stačí tedy molekulu vytvořit "od oka", a poté provést optimalizaci geometrie. Model potom lze uložit buď do interního formátu programu nebo do některého z univerzálnějších formátů, jako jsou PDB nebo MDL mol.

Pro vytváření obecných modelů opět existuje řada programů. Jedná se však většinou o programy značně drahé. Nejčastěji jsou totiž používány pro tvorbu reklamních znělek, reklam v televizi, animovaných filmů a seriálů nebo filmových efektů. Tyto programy jsou však také používány ve výzkumu, např. v archeologii. Vedle komerčních a velmi drahých programů zde však existují i programy, které jsou přístupné zdarma, např. Blender. Jde o program s funkcemi profesionálních balíků za cenu 0,- Kč. Další světlou vyjímkou je program Cinema 4D, ve kterém byly vytvořeny všechny obecné modely do této databáze. Výrobce Cinemy 4D totiž uvolnil verzi R6 CE, po bezplatné registraci, i pro komerční využití. Jediné omezení této verze je maximální rozlišení výsledného renderu na 600x400 px. Program umožňuje práci se všemi hlavními metodami tvorby modelu (NURBS, polygonální modelování, booleovské operace, křivky ad.). Popis tvorby je mimo rozsah tohoto webu. Pro výuku tvorby lze doporučit některou z knih dostupných na českém trhu. Výsledný model lze opět uložit do interního formátu programu nebo vybrat univerzálnější formát, např. VRML.

© Martin Mucha, Orlová 2007